Všichni se těší

Posted on 14.12.2018

Reklamní firma má během celého roku velké množství zakázek. Nabídka nabízených služeb dovoluje zpracování podle nejrůznějších potřeb zákazníků. Během deseti let se pracoviště rozrostlo na patnáct zaměstnanců a všichni jsou schopni vzájemné zastupitelnosti. Pokud někdo začíná s podnikáním, jsou mu schopni zajistit jeho prezentaci od navštívenky až po firemní štít. Grafické zpracování je vždycky na dobré úrovni.

Na první zakázku

Od minulého týdne je ve firmě nová technologie výroby reklamy. 3D tiskárna . A dneska se, pro jednoho stálého zákazníka, na ní bude tvořit první zakázka. Grafik zpracoval v animačním programu předlohu a všichni s napětím čekají, jaký bude výsledek. Složitý, trojrozměrný vzorek je na světě. A po něm dalších padesát. V naprosto dokonalé kvalitě.

Všichni se těší
4.6 (92%)5